Ucuz atlatmiş

272

Sizin başınıza yolda giderken böyle bir olay gelse ne yapardınız?