Tırtıl ve yaprak

279

Tırtılın yaprak parçasını yeme anına yakından bakalım.