Tırtıl ve yaprak

212

Tırtılın yaprak parçasını yeme anına yakından bakalım.