Tırtıl ve yaprak

185

Tırtılın yaprak parçasını yeme anına yakından bakalım.