Tırtıl ve yaprak

165

Tırtılın yaprak parçasını yeme anına yakından bakalım.