Tırtıl ve yaprak

230

Tırtılın yaprak parçasını yeme anına yakından bakalım.