Siz olsaydınız

383

1 milyon$ verseler böyle bir atlayış yapar mıydınız?