Siz olsaydınız

220

1 milyon$ verseler böyle bir atlayış yapar mıydınız?