Siz olsaydınız

197

1 milyon$ verseler böyle bir atlayış yapar mıydınız?