Siz olsaydınız

243

1 milyon$ verseler böyle bir atlayış yapar mıydınız?