Siz olsaydınız

276

1 milyon$ verseler böyle bir atlayış yapar mıydınız?