Sevimli inek ve saman balyası

258

Sevimli ineğimiz kışın ortasında saman balyası ile oyun oynamaktadır ve mutlulukdan havalara uçmuş gibidir.