Sevimli inek ve saman balyası

230

Sevimli ineğimiz kışın ortasında saman balyası ile oyun oynamaktadır ve mutlulukdan havalara uçmuş gibidir.