Sevimli inek ve saman balyası

210

Sevimli ineğimiz kışın ortasında saman balyası ile oyun oynamaktadır ve mutlulukdan havalara uçmuş gibidir.