Sevimli arslan yavrusu

255

Sevimli arslan yavrumuzu seven güzelimizin başına talihsiz bir olay gelir.