Sevimli arslan yavrusu

209

Sevimli arslan yavrumuzu seven güzelimizin başına talihsiz bir olay gelir.