Sevimli arslan yavrusu

169

Sevimli arslan yavrumuzu seven güzelimizin başına talihsiz bir olay gelir.