Sevimli arslan yavrusu

187

Sevimli arslan yavrumuzu seven güzelimizin başına talihsiz bir olay gelir.