Ölü gibi yorgun olmak

198

Köpek dostumuz o kadar yorulmuş ki banamısın demiyor.