Ölü gibi yorgun olmak

272

Köpek dostumuz o kadar yorulmuş ki banamısın demiyor.