Ölü gibi yorgun olmak

246

Köpek dostumuz o kadar yorulmuş ki banamısın demiyor.