Ölü gibi yorgun olmak

229

Köpek dostumuz o kadar yorulmuş ki banamısın demiyor.