Ölü gibi yorgun olmak

323

Köpek dostumuz o kadar yorulmuş ki banamısın demiyor.