Ne oldu len :)

166

Koşan kediye aniden birşey çarpar ve ne oluyor len dercesine bir bakış atar.