Ne oldu len :)

289

Koşan kediye aniden birşey çarpar ve ne oluyor len dercesine bir bakış atar.