Ne oldu len :)

219

Koşan kediye aniden birşey çarpar ve ne oluyor len dercesine bir bakış atar.