Lütfen notorsiklet üstünde durmayın

357

Motorsiklet kullanmayı öğrenmeden önce motorsikletten düşmeyi öğrenmek gerekir.