Lütfen notorsiklet üstünde durmayın

161

Motorsiklet kullanmayı öğrenmeden önce motorsikletten düşmeyi öğrenmek gerekir.