Lütfen notorsiklet üstünde durmayın

231

Motorsiklet kullanmayı öğrenmeden önce motorsikletten düşmeyi öğrenmek gerekir.