Lütfen notorsiklet üstünde durmayın

186

Motorsiklet kullanmayı öğrenmeden önce motorsikletten düşmeyi öğrenmek gerekir.