Köprü bağlantı makinesi

193

Böyle bir araçla köprü bağlantılarının yapımı ciddi kolaylaşıyor.