Köprü bağlantı makinesi

456

Böyle bir araçla köprü bağlantılarının yapımı ciddi kolaylaşıyor.