Köprü bağlantı makinesi

231

Böyle bir araçla köprü bağlantılarının yapımı ciddi kolaylaşıyor.