Köpeğe bu yapılır mi?

498

Şu köpeği soktukları hale bak.