Köpeğe bu yapılır mi?

415

Şu köpeği soktukları hale bak.