Köpeğe bu yapılır mi?

681

Şu köpeği soktukları hale bak.