Köpeğe bu yapılır mi?

369

Şu köpeği soktukları hale bak.