Köpeğe bu yapılır mi?

586

Şu köpeği soktukları hale bak.