Köpeğe bu yapılır mi?

458

Şu köpeği soktukları hale bak.