İnsanları eğlendirirken kendi ağlayan çocuk

144

İnsanlara gösteri yapan ve onları eğlendirirken kendi acı çeken çocuk