İnsanları eğlendirirken kendi ağlayan çocuk

202

İnsanlara gösteri yapan ve onları eğlendirirken kendi acı çeken çocuk