İnsanları eğlendirirken kendi ağlayan çocuk

245

İnsanlara gösteri yapan ve onları eğlendirirken kendi acı çeken çocuk