İnsanları eğlendirirken kendi ağlayan çocuk

280

İnsanlara gösteri yapan ve onları eğlendirirken kendi acı çeken çocuk