İnsanları eğlendirirken kendi ağlayan çocuk

156

İnsanlara gösteri yapan ve onları eğlendirirken kendi acı çeken çocuk