İnsanları eğlendirirken kendi ağlayan çocuk

175

İnsanlara gösteri yapan ve onları eğlendirirken kendi acı çeken çocuk