İnsanları eğlendirirken kendi ağlayan çocuk

259

İnsanlara gösteri yapan ve onları eğlendirirken kendi acı çeken çocuk