İnatçı kazlarla mücadele eden polis memuru

315

Yolu işgal eden inatçı kaz sürüsünü yoldan uzaklaşrımak için çabalayan polis memurunun yaşadıkları.