İnatçı kazlarla mücadele eden polis memuru

264

Yolu işgal eden inatçı kaz sürüsünü yoldan uzaklaşrımak için çabalayan polis memurunun yaşadıkları.