İnatçı kazlarla mücadele eden polis memuru

223

Yolu işgal eden inatçı kaz sürüsünü yoldan uzaklaşrımak için çabalayan polis memurunun yaşadıkları.