İğneden korkan küçük kız

218

Şekilden şekile giren kahramanımız.