İğneden korkan küçük kız

173

Şekilden şekile giren kahramanımız.