İğneden korkan küçük kız

298

Şekilden şekile giren kahramanımız.