Hayat kurtarma operasyonu

263

Değişik bir yöntemle yapılan başarılı bir hayat kurtarma operasyonu.