Hayat kurtarma operasyonu

175

Değişik bir yöntemle yapılan başarılı bir hayat kurtarma operasyonu.