Hayat kurtarma operasyonu

343

Değişik bir yöntemle yapılan başarılı bir hayat kurtarma operasyonu.