Gülme testi

303

Askerlere yapılan gülmeme testi, siz olsaydınız ne kadar dayanırdınız?