Gülme testi

209

Askerlere yapılan gülmeme testi, siz olsaydınız ne kadar dayanırdınız?