Gülme testi

416

Askerlere yapılan gülmeme testi, siz olsaydınız ne kadar dayanırdınız?