Elektrik aldık mı

257

Aramızada hem aşk hem de elektrik var 🙂