Elektrik aldık mı

232

Aramızada hem aşk hem de elektrik var 🙂