Elektrik aldık mı

302

Aramızada hem aşk hem de elektrik var 🙂