Elektrik aldık mı

328

Aramızada hem aşk hem de elektrik var 🙂