Elektrik aldık mı

186

Aramızada hem aşk hem de elektrik var 🙂