Ata binmenin yolu

167

Ata binmenin bir çok yolu vardır ama bu kesinlikle bunlardan biri değil.