Ahmak sarhoş sürücünün yaptıklarını dikkatle izleyin

493

Aptal sarhoş sürücü bir çok kazadan ucu ucuna yırtıyor. Gelin bu sarhoş sürücünün yaptıklarını dikkatle izleyelim. Not: Bu kişi bir daha araç kullanmamalı.